Om Kluge & Co

Vort firma er et dansk registreret aktieselskab, stiftet i 1973. Vi er beskæftiget indenfor entreprenørbranchen med injektionsarbejde, salg af materiel og materialer samt udvikling indenfor disse områder. Vi kan tilbyde følgende.

Revneinjektion
Injicering af revner i beton. For genskabelse af betonens oprindelige statiske egenskaber eller for sammenlimning af beton. Disse arbejder finder sted på broer, tunnelvægge, betonbjælker, altaner, vejbelægninger etc., hulrum i betonkonstruktioner og gulve.
Injektion af mange former for utætheder i betonkonstruktioner. Tætningsinjektion skel i tunneler, vandbeholdere, rensningsanlæg, kældre, vægge samt i betonkonstruktioner med strømmende vand og andre væsker.

Klik her for mere information

 

 

Jordinjektion
Injicering, eller indpumpning af kunststofprodukter, eventuelt kombineret med cement, sand i hulrum, hvor understøbning mangler. Stabilisering af jord, understøbning af betonpiller, fundamenter o.lign.
Understøbning af brolejer i jernbanebroer, maskinfundamenter o.lign.

Klik her for mere information

 

Salg af materiel og materialer
Fra ledende producenter markedsfører vi et meget stort udvalg af injektionspumper, nipler i alle størrelser samt tilbehør af næsten enhver art indenfor injektions-området.
Vi har selv gennem mange år udført injektionsarbejde med de materialer vi sælger og har erfaring med mange forskellige typer injektionsarbejde. Vi kan derfor give den bedst mulige vejledning både omkring hvilke materialer, der bør anvendes i en konkret situation og omkring hvorledes arbejdet i praksis bør udføres.

Klik her for mere information

 

Know-how
Vi udvikler udstyr og materialer til brug indenfor ovenstående områder. Denne udvikling finder sted både i eget regi samt i tæt samarbejde med "partnere" i Europa, USA og Japan.
Vi kan tilbyde indføring af Deres medarbejdere i ovennævnte specialiteter, så de vil være i stand til at udføre disse arbejder i en professionel standard.
Dette kan yderligere suppleres med en medarbejdende instruktør herfra.
Ligeledes tilbydes fagkyndig bistand til Geotekniske beregninger ved jord-injektion, stabilisering af samme etc.