Injektion af jordlag

Injektion til tætning og stabilisering af jordlag kan deles op i tre anvendelsesområder:

 

 

Jordinjektion
Jordinjektion anvendes til standsning af store mængder vand eks. støbning under grundvandsniveau.


Grundforstærkning
Grundforstærkning anvendes til forstærkning af gamle træfunderinger som er begyndt at rådne som følge af grundvandssænkninger. Forstærkninger af fundamenter kan ligeledes være nødvendig ved nedrivning af bygning stående klods op ad anden bygning.


Jordankre
Jordankre anvendes til sikring af spunsvægge, støttemure og stabilisering af jordskråninger. Jordankre kan monteres i enhver undergrundstype.