Injektion af beton

Hvad er injektion ?
Injektion er en teknik som anvendes til udbedring af revner / hulrum i alle former for byggeri f.eks.til genskabelse af søjler / bærende bjælkers oprindelige statiske egenskaber og til beskyttelse af armeringsjern i gulve, vægge og lofter.

Injektion anvendes ligeledes til vanstandsning ved rørgennemføringer, støbelskel eller dårligt støbt beton.

Injektionsteknik er således en måde at standse vandlækager ved anvendelse af injektion af materialer i områder omkring lækager. Injektion foretages ved at bore huller omkring utæthederne og i disse huller indsættes nipler (en slags ventiler), hvor i gennem der pumpes injektionsmateriale indtil lækagen er standset.


Hvor udføres injektion ?
Disse arbejder finder bl.a sted i:

 • Tunneler
 • Broer
 • Vandbeholdere
 • Maskinfundamenter
 • Rensningsanlæg
 • Kældre
 • Brønde
 • Altaner
 • Industribygninger
 • Vindmøller
 • Skibe

Yderligere oplysninger
Se nærmere om: