Procedurer

Arbejdsudførelse
I det efterfølgende skal kort beskrives en normal udførelse af injektionsarbejde med TACSS/FLEX® for at standse vandlækage i f.eks. skadede tunneler, vandværker, rensningsanlæg, kraftstationer, betonbroer m.v.:

Arbejdet kræver ingen større forberedende arbejder, som slibning, tørring etc., men udføres med en ret enkel udrustning. Der kan anvendes flere typer injektionspumper, både elektriske og trykluftdrevne, alle af 1-komponent typen.

 1. Boring af injektionshul, f.eks. 14 mm (til 13 mm nipler) skråt ind mod revnen, vinkel ca. 45° i en afstand af 15 –  25 cm fra revnen, eller lækagestedet. Borehullet skal krydse den lækkende revne, ca. i midten af revnens dybde. Afstand mellem borehuller er normalt 25 – 50 cm, skiftevis fra hver sin side af revnen. Afstanden mellem hullerne kan variere til begge sider!
 2. Borehullet rengøres for boreslam. En nippel isættes. Vandinjektion (særskilt pumpe) gennem niplen er en meget god måde at rense selve revnen igennem. Samtidig opnås at kontrollere at borehullerne er korrekt boret.
 3. Tilslut injektionsslangen (via pistolen med gribehovede) og start indpumpningen efter følgende retningslinier:
  • Ved kraftig vandgennemgang, åbne revner eller porøs beton bruges først ren TACSS (tilsat 10% katalysator). Injektionstrykket holdes forholdsvis lavt, men dog højere end det hydrostatiske tryk bag konstruktionen.
  • Hvis revnerne eller den porøse beton har for store åbninger, og ureageret materiale løber ud, „forsegles" åbningerne med TACSS vædede klude.
  • Den TACSS som først kom i kontakt med vand reagerer nu og lukker alle ydre åbninger. Skift nu til næste injektionsnippel.
  • I løbet af reaktionstiden (ca. 2 minutter) trænger TACSS aktivt ind i sekundære revner.
  • Gå tilbage til den foregående nippel og efterpres TACSS med et højere tryk. (Udnyt om nødvendigt pumpens maksimale kapacitet).
  • Reaktionen sker nu under tryk -> kun meget små gasbobler resterer i gelen i betonen.
 4. Når TACSS/FLEX® materialet har reageret færdigt, fjernes nippel og udflydt materiale. Injektionshullerne tilstøbes. Ved tætning af meget fine revner, mindskes katalysatorandelen, dog ikke under 2%.

Ønskes en mere elastisk gel, anvendes, til efter-injektionen, en blanding af TACSS og FLEX (f.eks. 75% TACSS tilsat 5% katalysator og 25% FLEX uden katalysator). TACSS/FLEX® blandingen benyttes ved bevægelses konstruktioner, eller hvor konstruktionen udsættes for vibrationer. (Se endvidere afsnittet: „Tætning af skadede bevægelses fuger").


Injektion af materialer i væg