Salg af materiel og materialer

Oversigt
Fra ledende producenter markedsfører vi et meget stort udvalg af injektionspumper, nipler i alle størrelser samt tilbehør af næsten enhver art indenfor injektions-området.

Vi har selv gennem mange år udført injektionsarbejde med de materialer vi sælger og har erfaring med mange forskellige typer injektionsarbejde. Vi kan derfor give den bedst mulige vejledning både omkring hvilke materialer, der bør anvendes i en konkret situation og omkring hvorledes arbejdet i praksis bør udføres.

Nedenfor findes en oversigt over de forskellige type injektionsudstyr vi fører. De forskellige grupper udstyr i vores injektionskatalog kan læses ved klik på nedenstående. Hele injektionskataloget kan ses ved at hente hele injektionskataloget i pdf-format. Klik her for at hente dette (ca. 1,9 mb)

Hele vores omfattende katalog med prisliste over injektionsudstyr kan naturligvis bestilles på
telefon 43 43 13 33 eller ved at sende en email til mailto:Erik-kluge@kluge-injektion.dk..

 

Injektionspumper
Elektriske pumper og trykluftdrevne pumper til indpumpning og udfyldning med skum, epoxe og polyeurethan. Vi fører både højtryks- og lavtrykspumper.
2-komponente pumper, hvor blandingen af de to materialer først sker ude i pistolens blandehovede.
Cement pumper til injicering, pumpning eller udfyldning med cementemulsioner, suspensioner eller andre flydende medier.

Læs mere her

 

 

Tilbehør til pumper
Injektionsslanger, trykbegrænsere, elektriske og trukluftdrevne boremaskiner til at drive pumperne, olie- og vandudskillere, manometre afspærringshander m.v.

Læs mere her

 

 

Injektionsnipler
Nipler anvendes som en slags ventil til at pumpe injektionsmateriale ind i områder, hvor beton er revnet eller hvor der er utætheder.
Vi sælger både indboringsnipler og delbare nipler, der spændes fast i huller boret ind i beton'en og klæbenipler, der klæbes på beton i stedet.
Vi fører nipler, der kan klare tryk op til 400 bar og med mulighed for at niplen først åbner ved 30 bars tryk eller ved lavere tryk - helt ned til 1 bar.

Læs mere her

 

 

 

 

 

Tilbehør til nipler
Koblinger, reducer-stykker og andet tilbehør til nipler samt en vejledning i hvordan tilbehørsdele og nipler monteres.

Læs mere her

 

 

Diverse
Udstyr til måling og kontrol af revner og løbende overvågning af revner. Vejledning i montering af forskellige type nipler i revner, armeringsnet samt salgs-, leverings- og betalingsbetingelser. (pdf-fil 344 kb).

Læs mere her