Almindelige betonskader

Lækage i støbeskel
Ved konstruktionen af en veldrænet betonmur anser mange konstruktører, at det ikke er nødvendigt at indlægge fugebånd mellem grundplade og mur.

Der opstår dog fine kapilare revner p.g.a. mangelfuld rengøring af grundpladens overflade, inden væggen støbes – og fordi beton krymper. Gennem revnerne transporteres vand ved kapilarsugning. Revnerne kan være tilstrækkeligt store til at regnvand nærmest muren, lækker ind.

Selvom der er indlagt fugebånd opstår der fine revner, som kan forårsage kapilarsugning eller større lækager. Ved pladeindlæg som fugebånd, sker lækage ved den mindste støbefejl i betonen. En meget almindelig skade ved betonstøbning er nedtrampning af, eller „krøller" på fugebåndet.

 

 

Lækkende betonvægge
Vandindtrængning gennem væggen sker p.g.a. små revner, opstået ved krympning, sætninger, eller mangelfuld udbedring af skader efter fjernelse af forskalling o.lign. Det skal også nævnes, at betonen i bunden af en støbeform ofte har større porøsitet, fordi finkornet materiale siver ud af formen under vibrering af betonen. Ved ekstremt dårlig støbning opstår stenreder i væggen, som vil give kraftig vandlækage.

 

 

Lækage ved indstøbningsdetaljer
Ved indstøbningsdetaljer af metal, der på ydersiden er i kontakt med vand, sker lækage p.g.a. betonens krympning og/eller metallets temperaturbevægelser. Dette kan, udover fugtpletter med rust, også give korrosionsskader på indstøbningsgodset.

 

Lækage gennem betonpladen
Vand- og fugtindtrængning gennem betonpladen mod jord, sker gennem krympningsrevner og fine kapilarrevner. Betonen og den underliggende jord har forskellig porestørrelses-fordeling og dermed forskellig sugekraft ved forskellige fugtkvoter.

Dog – hvis to materialer er i tæt kontakt, vil fugtkvoterne indstille sig, så begge materialer får ens sugekraft. Kan sugekraften mindskes gennem et kapilarbrydende lag, mindskes risikoen for vandtransport i væskefase i betonen. Hvis der er kapilarsugekraft under betonpladen, skal kapilarporerne være så fine at gennemstrømnings-modstanden er praktisk taget uovervindelig.

 

 

Lækage gennem betonvægge- og lofter i bjergtunneler
Ved støbning af sikringsbeton i bjergtunneler opstår pletvis vandlækage, på grund af at vandtilførslen fra klippens revnesystem udvasker fine partikler fra betonen – inden denne er tilstrækkeligt afhærdet.

Selv lækage gennem krympningsrevner og støbeskel forekommer.

Generende lækager kan også opstå gennem lokale skader på membranen.

 

 

Lækage i dillatationsfuger
Bevægelser fra betonens krympning, sætningsskader eller andre vibrationer kan være så store, at dilatationsfugen ikke kan optage bevægelserne, uden at fugebåndet er blevet skadet, eller at tætningspladen har løsnet sig.