Forsmo Kraftstation

Et godt eksempel på tætningsarbejde med TACSS/FLEX® er Forsmo Kraftstation, hvor lækkende fuger havde været observeret siden 1988. Lækagen ved afspærringsvæggen i bundudløbet var forholdsvis ujævnt fordelt langs fugerne. I det store og hele sivede vandet frem. Dog forekom også kraftigt koncentrerede lækager flere steder.


Lækagested på Forsmo Kraftstation


Vandet søger jo altid den letteste vej. Følgelig observeredes lækagen fortrinsvis i fugen ved det indstøbte fugebånd samt gennem kontaktfugen mellem eksisterende beton og påstøbningen (Se Fig. 3.).

Boring kunne ske enten efter alternativ A eller B. Hensigten med borehullets placering var, at injektionsmidlet skulle trænge ind og tætne lækagen i kontaktfladen mellem gammel og ny beton – og desuden nå lækagen omkring de indstøbte fugebånd.

Tætningsarbejdet udførtes til „Vattenfalls" store tilfredshed og kraftstationen har nu kvittet sine lækageproblemer. Forsmo er bare et af en lang række vellykkede tætningsarbejder.

Lignende tætningsarbejder har gennem snart 10 år været udført i Danmark.

Dette leder til konklusionen, endelig har man fundet frem til et INJEKTIONS-produkt, der er værdigt til navnet: TÆTNINGSMIDDEL.

TACSS/FLEX® er „blid" ved miljø og et langtidsbestandigt injektionsprodukt, som er helt uafhængig af vandmængden i betonen.


Tætning af skadede bevægelses fuger

Problem:
Mange dilatationsfuger med et udseende, som vist i Fig. 4 er vanskelige at tætne, fordi tætningsmaterialet vil slippe sin vedhæftning til betonen – allerede ved små udvidelser.


Skadet dilatationsfuge - Reparation med FLEX

Nedenfor formuleres de krav, der skal opfyldes for at en tætning af en dilatationsfuge skal lykkes:

Krav 1: C/B = 1 -> t = 0,15 N/mm˛, d = 0,20 x C
Krav 2: C/B > 1 -> t = 0,10 N/mm˛, d = 0,10 x C
Krav 3: Max. Vandtryk pv = 2 x B x t /(C x d max)

t = vedhæftning mod den fugtige betonoverflade
d= maksimal åbning efter reparation af fugen

 


Løsning = Arbejdsudførelse

Ved stor vandstrøm i fugen startes arbejdet med en tætning af lækagen efter følgende Step 1 til Step 4:

Step 1:
Bor ned til fugebåndet i en vinkel på ca. 45° (Se tegning nedenfor).
Ved dybe huller eller ved stor armeringsmængde anvendes diamantbor.
Borehullets diameter vil som regel være 20 mm.

Step 2:
Montering af injektionsnippel.

Step 3:
Slut injektionsslangen til niplen og pump TACSS/FLEX® ind i flg. Forhold:

1 liter TACSS med 5% (= ˝ dl) katalysator samt 1 liter FLEX (der må ikke tilsættes Flex-katalysator). - Omrøres.
Ved meget kraftig vandudstrømning tilsættes 10% katalysator til TACSS.

Step 4:
Når TACSS/FLEX® er færdigreageret fjernes niplen og hullet tilstøbes.
Fjernelse af nipler og tilstøbning foretages bedst dagen efter injektionen!

Step 5:
Fugen opskæres i V- eller U-form (Se regn. Nedenfor), for at give tilstrækkelig bevægelsesmulighed = C, for at de førnævnte stillede krav skal kunne honoreres. (Ved vertikale fuger i vægge bores diamanthul, hvis muligt.)

Step 6:
INFILTRA-STOP-slange eller, til nøds, et almindeligt rør med fladnippel installeres og fugen dækkes med plade eller lyncement (Se tegning)!

Step 7:
FLEX injiceres ind i fugen

En løsning i lighed med ovenstående anvendtes i tunnelen i Sydhavnsgade og på Lynetten i København.